Komentarz Tier Investment do ostatnich transakcji z udziałem Spółek z branży medialnej (Astro S.A. oraz Biznes24 Sp. z o.o.)

03.12.2021
Komentarz Tier Investment do ostatnich transakcji z udziałem Spółek z branży medialnej (Astro S.A. oraz Biznes24 Sp. z o.o.) - Tier Investment
Zarząd Tier Investment S.A. z siedzibą w Warszawie przesyła komentarz do ostatnich transakcji z udziałem Spółek z branży medialnej (Astro S.A. oraz Biznes24 Sp. z o.o.) w ramach nowego funduszu technologicznego ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Sp. k.

Tier Investment S.A. inwestuje w giełdową spółkę Astro S.A., podpisuje list intencyjny z Biznes24 Sp. z o.o.

Grudzień 2021 roku to okres intensywnej akwizycji jednego z naszych funduszy ASI Tech Tier Investment, który skupił swoją aktywność inwestycyjną na spółkach z branży medialnej. Wejście w nowy sektor jest zgodne z szeroką polityką i strategią inwestycyjną Tier Investment (TISA). Do tej pory skupialiśmy się na rynku nieruchomości, szukając i tworząc wyjątkowe projekty. Przeszedł czas na poszerzenie naszych horyzontów inwestycyjnych.

Decyzja o rozpoczęciu nowych akwizycji była poparta analizami przeprowadzonymi przez nasz Departament Analityczny. 92% Polaków ogląda telewizję, a 65% z nas zasiada za ekranami telewizyjnymi codziennie. Za potencjalnym sukcesem finansowym naszego funduszu stoją też dane dotyczące nakładów reklamowych – blisko 30 mld zł przeznaczono na reklamy w telewizji w 2020 roku.

“Mamy wyjątkowe relacje z Zarządami Astro S.A. oraz Biznes24. Wszyscy postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele związane z nawiązanymi współpracami i naszym wsparciem kapitałowym. Wyrażamy głęboki szacunek do dorobku obu firm, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby efektywnie pomagać w realizacji naszych wspólnych założeń. Postawiliśmy sobie cele kapitałowe, związane z efektywnością prowadzonych biznesów, czy wprowadzaniem Spółek na główny parkiet GPW oraz wartościowy – związany z tworzeniem wyjątkowych kanałów telewizyjnych, po które z radością będą sięgać Polacy. w ramach naszego funduszu zarysowaliśmy również wiele scenariuszy związanych z synergią spółek działających w jednej branży, które w przyszłości możemy wdrożyć, jednak jest za wcześnie, aby o tym mówić.” - opowiada Kamil Bilecki, Prezes Zarządu Tier Investment S.A.

Dzięki zakupowi akcji i udziałów w dwóch spółkach, już w 2022 roku w portfolio TISA będą cztery kanały telewizyjne: Biznes24, News24, E-sport oraz 13, przez co start w branży jest zauważalny.

“Przyglądamy się całej branży medialnej, chcąc rozszerzyć swoje portfolio, bo na dwóch akwizycjach nie chcemy zakończyć naszej aktywności. 52% Polaków ogląda filmy i seriale na urządzeniach mobilnych, dlatego również ten sektor leży w kręgu naszego zainteresowania. Chcemy również, aby News24 i Biznes24 mocno zaistniały w wirtualnym świecie.” - Ewelina Kachniarz, Partner Współzarządzający Tier Investment S.A.

Inwestor, fundusz ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jest alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która lokuje środki pozyskane od inwestorów w aktywa spółek posiadających siedzibę w Polsce oraz na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podejmujące działalność w szeroko pojętym rynku mediów, a także w zakresie rozwoju i komercjalizacji nowych technologii w segmentach FinTech, Banking Infrastructure, Consumer Banking, HealthTech, Real Estate Tech, Social Media, Marketing Tech oraz Omnichannel.

Zobacz również