Debiut funduszu technologicznego - ASI TECH zarządzanego w ramach Tier Investment S.A.

23.11.2021
Debiut funduszu technologicznego - ASI TECH zarządzanego w ramach Tier Investment S.A. - Tier Investment
Istotnym elementem każdej firmy inwestycyjnej jest dywersyfikacja struktury portfela oraz poszerzanie horyzontów inwestycyjnych, dlatego w Tier Investment nieustannie obserwujemy różne sektory rynku, aby w odpowiednim czasie poszerzać nasze portfolio o nowe, atrakcyjne aktywa.

Dnia 22.11.2021 r. podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy notowaną w alternatywnym systemie obrotu NewConnect firmą Astro S.A., a ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa.

Więcej szczegółów o transakcji w raporcie PAP Biznes: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,486246

Zobacz również