Co może przynieść Nowy Ład?

21.05.2021
Co może przynieść Nowy Ład? - Tier Investment
W ostatnim czasie, rząd przedstawił plan gospodarczy dla Polski, który ma być realizowany w najbliższych latach.

Zmiany, które zapowiedziano dotyczą różnych sektorów gospodarczych, w tym również rynku nieruchomości.

Zaplanowano 4 ważne zmiany:
  1. Gwarancje kredytowe wkładu własnego do 100 tys. zł dla tych, którzy byliby w stanie wziąć kredyt, ale nie są w stanie odłożyć na wkład własny - do nawet 40 proc. wartości mieszkania;
  2. Pomoc w spłacie do 100 tys. zł kredytu mieszkaniowego po urodzeniu się dzieci;
  3. Do 160 tys. zł dofinansowania dla korzystających z mieszkalnictwa społecznego lub rodzin wielodzietnych;
  4. Budowa domów jednorodzinnych do 70 m2 powierzchni bez pozwolenia, kierownika i książki budowy - obecnie ten limit to 35 m2.
Pierwsze 3 punkty dotyczą kwestii finansowych. Takie działania rządu napędzą stronę popytową. Podobnie działały wcześniejsze programy rządowe, jednak teraz ma to wyglądać inaczej.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” ma być skierowany do osób w wieku 20-40 lat. Rząd zapowiedział również ustalenie maksymalnej ceny za metr - czynnik ten będzie decydował czy dany lokal będzie kwalifikował się do programu. Dofinansowanie będzie zależne od wielkości rodziny - na każde dziecko przewidziana jest dodatkowa pomoc.

Wpływ bonów mieszkaniowych na budownictwo społeczne będzie znikomy. Jest to niewielka część rynku nieruchomości - takich mieszkań w 2020 roku oddano do użytku nieco ponad 2 tys.

Czwartym punktem jest możliwość budowy domu jednorodzinnego do 70 m2 bez pozwolenia oraz kierownika budowy. Dla osób indywidualnych, które zdecydują się na budowę takiego domu pozwoli to oszczędzić czas oraz pieniądze.

Po konferencji pojawiło się wiele głosów, które mówiły, że grozi nam przez to chaos urbanistyczny i architektoniczny. Jednak podkreślano, że takie budynki można będzie wybudować na działkach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gdy dana działka nie posiada MPZP, będzie trzeba zgłosić się do Urzędu po Warunki Zabudowy. Aby wydać takie dokumenty trzeba przeprowadzić analizę urbanistyczną i na tej podstawie wyznaczyć konkretne parametry dla działki. W teorii nie grozi nam chaos architektoniczny, ale aby określić to dokładniej potrzebujemy więcej szczegółów.

Na tą chwilę wiadomo niewiele. Dużo aspektów musi zostać jeszcze dopracowanych, aby rzetelnie określić skutki, które mogą nieść za sobą plany polskiego rządu.

Zobacz również